Salzige Snacks

Popcorn

Protein 12 g
Kohlenhydrate 62,9 g
Fett 4,2 g

Synonym: Puffmais